MENU

Colofon

Droom ervan dat iedere onderneming een maatschappelijke bijdrage levert en noem het idealistisch. Maak er een uitdaging van en het wordt realistisch.

Waarom deze challenge?

De Groningse Ondernemers Challenge is een initiatief dat voortvloeit uit de wens van de Gemeente Groningen om de inwoners van de stad meer te betrekken in het sociale domein. Buro Bries en de Groningse Uitdaging zijn hiertoe gevraagd mee te denken om het al bestaande Innovatie Atelier nieuwe invulling te geven. Wordt er reeds ingezet op burgers om actief mee te doen in de sociale ontwikkeling van de stad; dit jaar is er een aparte categorie voor ondernemers om ook sociale initiatieven te ontplooien en innovatieve idee├źn uit te voeren en lopende initiatieven uit te breiden.

Wat is het doel van deze challenge?

De challenge is geslaagd wanneer er een beweging in gang wordt gezet. Dit betekent dat er niet alleen op de korte, maar juist op de lange termijn initiatieven worden ondersteund en er zo een sneeuwbaleffect ontstaat. Het kan dus zijn dat deze challenge niet eenmalig is. Bewustwording in maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wederzijdse afhankelijkheid hierin moeten een algemeen goed worden, om de stad ook op sociaal gebied te laten floreren.

Partners

Opdrachtgever

Partners

Aan deze website werkten mee: