MENU

Colofon

Droom ervan dat iedere onderneming een maatschappelijke bijdrage levert en noem het idealistisch. Maak er een uitdaging van en het wordt realistisch.

Waarom deze challenge?

De Groningse Ondernemers Challenge is een initiatief dat voortvloeit uit de wens van de Gemeente Groningen om haar inwoners, en haar ondernemers in het bijzonder, meer te betrekken in het sociale domein. Buro Bries is hiertoe gevraagd mee te denken om het reeds bestaande Innovatie Atelier nieuwe invulling te geven. In 2018 vond voor de tweede keer de Groningse Ondernemers Challenge plaats; een challenge voor ondernemers om sociale initiatieven te ontplooien, innovatieve idee├źn uit te voeren en lopende initiatieven uit te breiden.

Wat is het doel van deze challenge?

In 2017, tijdens de eerste editie, was het doel vooral een beweging op gang te brengen. Dit betekende dat er niet op de korte, maar juist op de lange termijn initiatieven werden ondersteund en er zo een sneeuwbaleffect ontstond. Dit is gelukt. Tijdens de tweede editie werd deze beweging in stand gehouden en zo veel mogelijk uitgebreid. Hier willen we uiteraard ook bewijs van: de impact die deelnemers hebben gemaakt, willen we meetbaar maken. Binnenkort verschijnt hierover een publicatie.

Bewustwording in maatschappelijke verantwoordelijkheid en de wederzijdse afhankelijkheid hierin tussen bedrijven, overheid en particulieren moeten een algemeen goed worden, om de stad ook op sociaal gebied te laten floreren.

Opdrachtgever

Bedenker en uitvoerder

Aan deze website werken mee: